This is for the Realms we have mapped....

Player name Realm Power Alliance
APOLYON Elysion #445 6,206,665,985,544,462 Hakuna Matata
APOLYON Hemogoblin #464 161,520,051,172 LES BERSERKERS
APOLYON Fusain #276 6,622,533,286 PANDEMONIUM
APOLYON Bijoux #5 3,049,090,114 individual eleven le retour
apolyon Bouvreuil #244 298,192 Les devins en Force
apolyon Smaragd #180 274,614
apolyon Bardane #86 83,784 The Executioner
APOLYON Sterling #211 59,122 americamex2016
Apolyon Emerald #3 1,693
apolyon Kagu #258 200
apolyon Harlequin #306 0