This is for the Realms we have mapped....

Player name Realm Power Alliance
Awran Anserimimus #435 5,221,334,146,075,647 pagan pride
awran Bacon #490 7,562,360
Awran Katherine #452 51,144
awran Frederick #196 36,290
Awran Hkakabo Razi #405 15,194
awran Storm #491 0