This is for the Realms we have mapped....

Player name Realm Power Alliance
Eire Diran #396 3,768,385,034,098,274 Assassins
Eire LOLS #497 2,342,265,646,131 The Hunters
Eire Violeta #290 352,543,019
Eire Casuarinas #158 158,132,409 LA GUARDIA PRETORIANA
Eire Gálvez #171 64,454,532
EiRe Python #331 45,431,844
eire Azapa #152 14,316,659 pulp fiction
Eire Crane #312 2,358,418 Au Dragon qui fume
Eire Mediavilla #170 997,947
Eire Aconcagua #409 997,947
Eire Susitna #260 303,447
eire Tormenta #267 173,840
Eire Hoffman #206 132,000
Eire Ergone #443 129,500
Eire Cottonmouth #315 91,568 MortalWarriors
eire Cariati #188 69,653 i corvi del malaugurio
Eire Nebeltal #116 18,565 1337 Dragons
eire Pelícano #280 15,168 templario
Eire Kemi #349 7,814
Eire Iris #209 6,354 Dragons of Archangels
eire Guillemot #220 4,506 Warriors of the Night
Eire Lebensnerv #125 2,862
Eire Cobra #265 1,469
Eire Rojas #143 1,042 HardRockAmazonas
eire Pearl #2 68
Eire Sandpiper X #299 30
EIRE Anza #199 24
Eire Ardour #149 14
Eire Necochea #179 0
Eire Malaquita #163 0
Eire Shimbiris #377 0