This is for the Realms we have mapped....

Player name Realm Power Alliance
kitiara Diran #396 214,027,836,642,450 Warriors of the seven kingdoms
Kitiara Fettsvette #466 2,785,083,351,076
Kitiara Dominion #190 207,466,390 LBR8
Kitiara Nikola #453 71,130,789 LES STONES
Kitiara Ural #369 56,123,272 Punkàchat Crou
Kitiara Eiger #415 37,215,475 Realm of Hades
Kitiara Melungtse #389 9,020,242 Misfit Toys
Kitiara Drachmen #441 9,000,722
KITIARA Ostrero #219 7,799,957
KITIARA Sri Pada #403 6,831,095
Kitiara Anserimimus #435 4,825,960
Kitiara Yangtze #374 4,504,097 Gods Of Thunder
kitiara Whimbrel #257 4,058,008
kitiara Avipes #446 4,046,708
Kitiara Antrodemus #436 3,872,330
Kitiara Constance #113 3,872,330 Ryans Dragons
kitiara Zafiro #309 3,187,854
Kitiara Kensington #128 3,051,320 Vindication
Kitiara Bradycneme #448 2,338,545
Kitiara Camden #133 2,338,545
Kitiara Posey #458 1,832,606
Kitiara Rutledge #198 1,832,606
Kitiara Canardia #469 1,176,448
Kitiara Könige #138 1,061,322
Kitiara Indus #226 848,969 Dragons Revival
kitiara Banji #438 767,767
kitiara Octavia #146 755,359 Red Warriors
kitiara Somerset #108 405,610
Kitiara Ketchtaan #301 359,418
kitiara Madrague #173 338,447 les nonossologues
Kitiara Arreguin #213 300,754 LOS HIJOS DEL FÉNIX
Kitiara Belgrave #156 288,845
Kitiara Eiche #204 228,743 BURN OUT
Kitiara Brazos #217 212,139
Kitiara Bainbridge #103 149,980 the dragon slayers
Kitiara Hwai #348 149,980
kitiara Minetta #88 146,504
Kitiara Gálvez #171 146,435
Kitiara Iguana #320 130,300 Reinas y Reyes
Kitiara Lhotse #392 130,300
Kitiara Frederick #196 129,952
Kitiara Bastione #131 123,206
Kitiara Muralla #191 115,879
KITIARA Sapphire #4 97,370
kitiara 291 91,820 Phoenix
Kitiara Kızılırmak #67 53,988 Solace
kitiara Chelsea #129 53,442 Rogue Demons
kitiara Poydras #120 51,431
kitiara Briljant #38 45,618
Kitiara Camberwell #167 33,468
Kitiara Thames #365 29,062
Kitiara Mamushi #295 22,936 Niidhoggers Legion
Kitiara Azapa #152 20,528
Kitiara Etourneau #297 18,452
Kitiara Exeter #202 12,914
Kitiara Trebol #117 10,931 Targaryen
Kitiara Highbury #154 10,545 Silver Alliance
Kitiara Carrizosa #207 10,448
kitiara Habu #289 10,281
kitiara Casuarinas #158 10,116
kitiara Ultima #429 5,951
Kitiara Huesca #111 5,840
Kitiara Imperio #475 5,484 Soul United
Kitiara Hudson #94 4,430 Royal Family
Kitiara Delle Alpi #76 4,144
Kitiara Esquirol #187 3,974 Insurgés
Kitiara Iris #209 3,638
Kitiara Anza #199 3,603
Kitiara Nebeltal #116 3,408 Big Time Palast
Kitiara Necochea #179 3,247
Kitiara Plover #278 3,223
Kitiara Frontier #122 3,214
kitiara Gopher #324 3,057
Kitiara Dauphine #130 2,971
Kitiara Kolyma #350 2,799 Lobos De La Muerte
Kitiara Yukon #98 2,715
Kitiara Arsenal #123 2,540
Kitiara Trident #210 2,215
Kitiara Dowitcher #274 2,053
kitiara Basettino #284 1,962
Kitiara Whidbey #115 1,900
Kitiara Aracari #225 1,693
Kitiara Dvina #294 1,676
Kitiara Avocet #251 1,652
Kitiara Rampart #121 1,620 Malachite
kitiara Minna #175 1,573
Kitiara Dachstein #414 1,466
Kitiara Taipan #246 1,466
kitiara Flameback #307 1,440
kitiara Clementine #176 1,394 twizted bones
kitiara Dracula Untold #499 1,361
Kitiara Guillemot #220 1,346
Kitiara Chappal Waddi #378 1,317
Kitiara Harrier #335 1,291
Kitiara Diamond #192 1,280
Kitiara Lotus #1 1,206
Kitiara Möhne #101 1,144
Kitiara Pidurutalagala #402 1,096
Kitiara Hilaire #212 994
Kitiara Ocelot #178 968
kitiara Kildeer #277 887
Kitiara Akvamarin #40 872
kitiara Tagliamento #59 872
Kitiara Choucas #223 766
Kitiara Crane #312 502 Shadows
Kitiara Sandpiper X #299 408
Kitiara Nemea #279 398
kitiara Mansart #144 312
Kitiara Gallinule #228 266
kitiara Anaconda #39 248
Kitiara Napier #236 242
KITIARA Luciones #261 240
kitiara Intrepid #215 170
Kitiara Dominion #190 86
Kitiara Chinook #216 86
kitiara Modena #102 82
Kitiara Cavalcade #141 38
Kitiara Brolga #229 32
Kitiara Euston #168 28
Kitiara Cobra #265 10
Kitiara Civetta #227 10
Kitiara Bigiarella #255 10
Kitiara Concordia #78 10
kitiara Falcon #266 10
Kitiara Lansdowne #160 0
Kitiara Olympus #423 0
Kitiara Zilpzalp #317 0
kitiara Typha #310 0
Kitiara Carrauntoohil #425 0
Kitiara Victoire #472 0
Kitiara Tern #340 0
Kitiara Mantis #488 0
Kitiara Bacon #490 0
Kitiara Topazio #319 0