This is for the Realms we have mapped....

Player name Realm Power Alliance
Saroumane Utierrot #468 7,364,208,089,764,154 Manitoo
Saroumane Mermaid #462 1,042,555,808,096,244 La légende
Saroumane Storm #491 174,675,869,553,917 The shadow of death
Saroumane Fumaric #459 70,885,785,500,525 Le retour du tueur
Saroumane Fuji #400 80,017,000
Saroumane Ultima #429 74,853,349 les cavaliers de lapocalypse
saroumane Aude #100 898,375
Saroumane Janus #118 663,039
Saroumane Oeil-de-tigre #318 60,060
saroumane Montsouris #136 58,384 la garde des ombres
Saroumane Hemogoblin #464 12,447
Saroumane Mezen #353 11,211 War Crusader
Saroumane Bijoux #5 9,014 vla les ouf
saroumane Mansart #144 4,360
Saroumane Hilaire #212 384
saroumane Sandpiper #298 238
saroumane Crépuscule #201 172
Saroumane Crane #312 38
Saroumane Choucas #223 10