This is for the Realms we have mapped....

Player name Realm Power Alliance
SmOkE Mittelmeer #54 11,982,251,042,053,780 NICHT DIE MAMA
Smoke Pain Unleashed #498 573,665,553,839
Smoke LOLS #497 481,359,389,688 ASININE IMPRESSIONS
smoke Sperwer #237 5,791,120,388 bountyhunters
smoke Imperio #475 5,558,299,890 LEGENDARY
smoke Blutjaspis #16 151,556,994
smoke Nanga Parbat #386 94,014,951 HIT MEN
Smoke Triglav #418 42,100,967 Guardians Of Atlantis
Smoke Keelback #272 32,343,107 The Dark Dragoon
smoke Dowitcher #274 29,528,636
Smoke Acadiana #80 20,262,758 The Monstrosities
smoke Fuji #400 15,775,000
Smoke Cavalcade #141 15,416,676 No FeAr chur
Smoke Clementine #176 9,258,218 Excalibur
Smoke Poydras #120 8,080,188 la supremes team
Smoke Ergone #443 7,385,126
Smoke Fumaric #459 7,030,999
Smoke Crane #312 5,936,181
smoke Drachmen #441 5,284,521
smoke Mekong #352 5,174,195 hispanos causando panico
SMOKE Gopher #324 4,656,275 HIGH and MIGHTY
smoke Dracula Untold #499 4,511,360 The Defenders
Smoke Mersey #177 4,215,002 das reich
smoke Crake #336 4,127,054
smoke Graafschap #169 2,916,400
Smoke Chelsea #129 2,663,513 The Ascension
Smoke Tualatin #57 2,449,841 FireElement
Smoke Zugspitze #419 2,449,841
Smoke Whidbey #115 2,157,945 Brutal Intentions
smoke Villareal #89 1,774,269 DEATH BLACK
smoke Grayling #235 1,648,784
Smoke Windsor #83 1,502,714 The Four Horsemen
smoke Abruzzo #474 1,256,000 smoker family
Smoke Fettsvette #466 1,125,749
smoke Bijoux #5 1,006,025
Smoke Narbada #221 848,597 Gods of War
Smoke Springvale #142 777,851
Smoke Banji #438 777,851
smoke Anza #199 707,349 dragones del dolor
smoke Santiago #85 540,668
smoke Bochy #444 388,915
smoke Cobra #265 388,915 Daggers Tip
smoke Wryneck #342 355,604 you fools
smoke Antrodemus #436 355,554
smoke Amapola #250 342,330
Smoke Neva #355 283,450 The Walking Dead Elites
Smoke Minetta #88 251,684
Smoke Lethe #463 213,630
Smoke Thames #365 213,190
Smoke Ganges #347 181,450
smoke Bloodstone #15 160,217
smoke Nemea #279 157,137 Kronus
Smoke Civetta #227 148,270
Smoke Jilguero #224 131,529
Smoke Trebol #117 129,830
smoke Oviedo #119 126,394
smoke Flèche #26 99,380 smoke team
Smoke Avocet #251 83,658 The Sharks
Smoke Acanthopholis #427 80,396
Smoke Brolga #229 73,508 Black Dragons
SMOKE Brazos #217 72,585 ArmY of CrimE
Smoke Sycamore #314 66,479
Smoke Becklespinax #451 66,479
Smoke Eiche #204 58,692 Asesinos Elite
Smoke Bastione #131 58,134
Smoke Ocelot #178 55,366
Smoke Tagliamento #59 54,308
Smoke Lebensnerv #125 46,869
smoke Aracari #225 34,626
Smoke Niemen #356 31,818 Me Me Me
Smoke Dynasty #471 31,602
smoke Pumori #387 28,622
Smoke Tempest #29 26,338
Smoke Taipan #246 22,580 The Gifted Few
Smoke Typha #310 15,886 Smoken
smoke Moselle #71 15,550 Psychotics
SMOKE Torregrosa #195 15,136 The end Of the Time
Smoke Iguana #320 14,866 DIOSES DE LA GUERRA
Smoke Matachel #254 10,987
smoke Eiger #415 10,962
smoke Tigris #367 10,482
Smoke Briljant #38 8,906
smoke Tormenta #267 8,546 the bad
smoke Leopold #203 7,913
Smoke Yukon #98 7,405 Warriors of Darkness
smoke Seriema #222 7,369
smoke Hkakabo Razi #405 6,398 smokes warriors
smoke Tuono #172 5,920 BLACK DRAGONS
smoke Hounslow #140 4,885
Smoke Kura #271 4,450
smoke Alembic #185 4,372
Smoke Carrizosa #207 4,338 dioses del olimpo
smoke Quartz #9 3,984
Smoke Iris #209 3,824
Smoke Sparrowhawk #322 3,725
Smoke Natoma #174 3,608
smoke Shoreline #208 3,314 Solar
Smoke Emerald #3 3,219
Smoke Madrague #173 3,115
smoke Gran Sasso #420 3,096
smoke Frederick #196 3,096
smoke Dauphine #130 2,544
smoke Octavia #146 2,524
Smoke Trident #210 2,277
SmoKe Harrier #335 2,250 new world order
smoke Romareda #95 2,229
SMOKE Cariati #188 2,106 I BORGIA
smoke Ultima #429 2,070
Smoke Tern #340 2,052
smoke Elmas #107 1,732
smoke Oeil-de-tigre #318 1,700
smoke Zamora #153 1,643
smoke Sidewinder #242 1,642
Smoke Chappal Waddi #378 1,608
Smoke Indus #226 1,456
smoke Perruche #264 1,409 les scorpions
smoke Eiger #415 1,318 hells army
smoke Rail #337 1,229
Smoke Kolyma #350 1,184
Smoke Chinook #216 1,086
Smoke Könige #138 1,058
Smoke Flameback #307 864
Smoke Lotus #1 752
smoke Bardane #86 664
smoke Kildeer #277 480
SmOke Onega #285 338
smoke Plover #278 268
Smoke Razorbill #308 256
smoke Ararat #411 240
smoke Exeter #202 190
Smoke Cacciatore #147 190
SMOKE Korhaan #253 186
Smoke Lansdowne #160 172
SMOKE Luciones #261 150
SMOKE Ketchtaan #301 138
Smoke Bainbridge #103 132
smoke Guillemot #220 130
smoke Jarama #58 128 smokes
Smoke Camberwell #167 128
Smoke Susitna #260 128
smoke Harlequin #306 128
Smoke Falcon #266 100
smoke Cigno #112 100
smoke Sandpiper X #299 100
Smoke Camden #133 86
smoke Chiavris #159 82
Smoke Diamond #192 82
smoke Yarara #256 70
Smoke Boomslang #304 48
Smoke Ardour #149 46
smoke 291 38
smoke Kagu #258 28
smoke Napier #236 28
Smoke Cephanelik #183 24
smoke Intrepid #215 24
SMOKE Gallinule #228 20
Smoke Lapwing #292 20
Smoke Euston #168 14
smoke Minna #175 14
smoke Sheathbill #275 14
smoke Mussurana #282 14
Smoke Bigiarella #255 14
Smoke Palisades #181 10
smoke Hilaire #212 10
Smoke Piculet #268 10
smoke Tsambagarav #398 0
Smoke Mamushi #295 0
smoke Sri Pada #403 0
Smoke Zafiro #309 0
smoke Kemi #349 0
smoke Habu #289 0
Smoke Mantis #488 0
Smoke Storm #491 0
smoke Alvarez #492 0 déconnexion
Smoke Basettino #284 0
Smoke Danube #343 0
smoke Sandpiper #298 0
Smoke Celestial Wars #500 0