This is for the Realms we have mapped....

Player name Realm Power Alliance
THAK Noveria #449 5,538,936,346,358,977 Ragon
THAK Onyx #11 5,801,608,766 ThE RoAd WaRrIoRs
THAK Lhotse #392 1,169,196
thak Rocheblave #157 149,842 les dragons noir
Thak Lhotse #392 10,089
Thak Dominion #190 456
thak Riazor #93 368
Thak Yukon #98 192
THAK Pearl #2 38
Thak Iris #209 10