This is for the Realms we have mapped....

Player name Realm Power Alliance
Votan Blutjaspis #16 8,912,284,120,993,881 The Nightfighters
votan Whimbrel #257 15,706,067 old glory
votan Köppchen #164 1,623,596 Yakuza
Votan Thabana Ntlenyana #380 825,029 die neue hasengarde
votan Lethe #463 706,586
votan Granite #12 706,586 valria
Votan Cigno #112 273,800 La Brigata Anti Roses
Votan Montrose #155 58,116 The Sanctuary 2
votan Gálvez #171 57,979 GSE
Votan Korhaan #253 26,924
votan Lebensnerv #125 2,128
votan Euston #168 2,087
Votan Kagu #258 1,246
Votan Gallinule #228 1,030
Votan Bainbridge #103 338
Votan Nemea #279 114
votan Pfeil #27 32
votan Diamond #192 14
Votan Sandpiper X #299 0
Votan Emerald #3 0