This is for the Realms we have mapped....

Player name Realm Power Alliance
XxX Hades XxX Shimbiris #377 4,827,273,923,547,944 Los danes
xXx HADES xXx Torregrosa #195 4,597,666
xXx HADES xXx Aconcagua #409 4,597,666
XxX Hades XxX Etourneau #297 864,360 XxX Les Fooo D Hades XxX
XxX Hades XxX Mermaid #462 666,605
XxX Hades XxX Poydras #120 666,600
xxx Hades xxx Moselle #71 38,864
xXx HADES xXx Blutjaspis #16 1,150
xXx HADES xXx Camberwell #167 18
xXx Hades xXx Phou Bia #410 0