This is for the Realms we have mapped....

Player name Realm Power Alliance
goros Chromium #467 6,719,828,181,699,911 Aussenposten Sith
goros Verrat #182 59,738,756 DoA Gegenschlag
Goros Dynasty #471 1,100,429
goros Intrepid #215 130,893
goros Crépuscule #201 73,190 VOLCANO
goros Mansart #144 12,361
goros Iris #209 4,592
goros Kinabalu #408 4,592
Goros Civetta #227 1,426
Goros Ardour #149 212
Goros Onyx #11 186