This is for the Realms we have mapped....

Player name Realm Power Alliance
NOBODY Cigno #112 1,977,548,985,052 IL SILENZIO DELLA MORTE
Nobody Yu Shan #401 62,133,399,426 RESIDENT EVIL
Nobody Pantheon #489 30,104,022,329 Dragon Knights
nobody Altispinax #431 2,598,824,608 I CACCIATORI
Nobody Raritan #360 1,781,113,383 Just me
Nobody Banji #438 1,711,119,508 no rubies just skill
Nobody Temprid #476 91,156,984
nobody Cantil #313 77,616,889
Nobody Drachmen #441 36,030,380 Dragons Honor
Nobody Melungtse #389 29,065,781 NoBodies
nobody Ocelot #178 17,975,569 newworld
nobody Smaragd #180 13,572,043 la famiglia
Nobody Afrovenator #428 12,696,304
Nobody Belgrave #156 12,695,712 WICKED GRRRRR
nobody Diamondback #305 11,071,927 nobodys alliance
nobody Ergone #443 11,071,927
nobody Mamba #329 9,265,222 Smackdatazz
nobody Fettsvette #466 9,265,222
nobody Piz Morteratsch #417 7,448,217
nobody Bristlecone #311 7,445,983 ouch
Nobody Bradycneme #448 7,209,024
Nobody Orinoco #43 7,209,024 The Immortal Void
Nobody Becklespinax #451 6,615,927
Nobody Typha #310 6,615,927 NiteMare Imbre
Nobody Granite #12 5,348,834 UnKnown Error
Nobody Lethe #463 5,329,594
nobody Onyx #11 4,828,659
nobody Montrose #155 3,938,390 Doom
Nobody Minetta #88 3,483,325 dragons r us
nobody Buni Zom #397 3,458,166
NoBody Jacana #249 3,447,620 merci pour le venin
nobody Cacciatore #147 3,234,066
nobody Frederick #196 2,752,074
Nobody Indigo #325 2,238,513 Onyx
nobody Yarara #256 2,032,968
nobody Victoire #472 2,024,027
Nobody Öræfajökull #424 1,791,672 The Eye of The Tiger
nobody Chinook #216 1,594,440 THIS IS SPARTA
Nobody Skua #252 1,587,302 Lurkers
Nobody Amygdalodon #432 1,587,302
Nobody Zilpzalp #317 1,515,212 Lonely Hunter
nobody Elysion #445 1,243,443
Nobody Piz Morteratsch #417 1,230,007
nobody Akvamarin #40 886,544
Nobody Perruche #264 850,752 les furieurs
nobody Ganges #347 784,015 The Wings of the Dragon
nobody Korhaan #253 782,282 Sanguinary Sophisticates
Nobody Quartz #9 692,634
nobody Anatotitan #433 582,181
nobody Goshawk #262 531,082
nobody Taipan #246 395,978
nobody Whidbey #115 261,436 Brutal Intentions
Nobody Ural #369 242,803 Formation Alpha
NoBody Emerald #3 200,714
Nobody Triglav #418 160,850
Nobody Euston #168 160,850 Reg You Later
NOBODY Ob #358 156,102 Glitch
nobody Sheathbill #275 123,385
nobody Katherine #452 123,385
Nobody Moselle #71 113,384
Nobody Acadiana #80 77,126 The Seekers of Light
Nobody Sandpiper X #299 74,072
nobody Köppchen #164 67,524 Dragonkids
Nobody Kolyma #350 63,278
Nobody Exeter #202 57,298 psyche ward
Nobody Celestial Wars #500 53,910
nobody Allalinhorn #413 47,708
NoBody Turmfalke #218 45,699
nobody Kura #271 44,132 Nobodies
Nobody Mittelmeer #54 44,074
nobody Talisker #124 42,922
nobody Hilaire #212 38,232
Nobody Sandpiper #298 35,864 Call To Duty
NOBODY Chelsea #129 34,541
Nobody Madbum #470 29,476
Nobody Clementine #176 27,319 aaa
NOBODY Wryneck #342 25,640
Nobody Rampart #121 24,726
nobody Mamushi #295 19,808 Whos Who
nobody Curlew #243 18,548
nobody Sterling #211 15,768
Nobody Könige #138 15,400
Nobody Dome Argus #381 11,889
Nobody Kinabalu #408 11,816
nobody Kittiwake #293 9,901 Great dantone
Nobody Douro #344 9,462
nobody Natoma #174 9,018 allyrbaserbelongtome
Nobody Shoreline #208 8,796
NoBody Kagu #258 8,383
Nobody Nehalem #61 7,940
Nobody Mason #105 7,113
nobody Sapphire #4 6,929 silent angels
nobody Moccasin #330 6,880
nobody Möhne #101 6,827
nobody Arsenal #123 4,728
nobody Ketchtaan #301 4,574
nobody Aracari #225 4,574 Wolf Pack
NOBODY Hounslow #140 4,044
Nobody Somerset #108 3,844 The Legion Of Saza
nobody Stål #184 3,454
Nobody Grayling #235 3,349
NoBody Torregrosa #195 3,042
nobody Janus #118 2,992
nobody Kensington #128 2,980 Knights of the dawn
Nobody Banji #438 2,922
Nobody Octavia #146 2,905
Nobody Ardour #149 2,872
nobody Claremont #205 2,676
nobody Klamath #52 2,526
Nobody Glutomeen #450 2,407
Nobody Kyll #35 2,407 Offend you
Nobody Hkakabo Razi #405 2,388
Nobody Minna #175 2,255
nobody Caracara #333 1,977
Nobody Yangtze #374 1,801
Nobody Lyre #327 1,466 gods
Nobody Mermaid #462 1,362
Nobody Poydras #120 1,362
nobody Machete #328 1,309 flamers
Nobody Dracula Untold #499 1,150
Nobody Jasper #13 1,118
nobody Pearl #2 1,106
Nobody Falcon #266 1,094 Kingdom hearts
Nobody Teide #379 1,092 HavingFun
Nobody Edgware #150 1,081
nobody Hydra #22 1,075
Nobody Moorhen #283 1,036 Atlantean Dragons
nobody Exeter #202 959 army of ducks
Nobody Lapwing #292 929
nobody Kildeer #277 774
Nobody Bigiarella #255 656
nobody Piculet #268 612
Nobody Intrepid #215 384
Nobody Guillemot #220 354
nobody Thérain #36 232
Nobody Diamond #192 180
Nobody Cephanelik #183 146
Nobody Windsor #83 128
nobody Lapwing #292 120
Nobody Lotus #1 100
nobody Razorbill #308 86
nobody Yukon #98 74
nobody Seriema #222 64
nobody Bainbridge #103 38
nobody Plover #278 38
nObOdy 291 38
nobody Stormvogel #42 32
Nobody Napier #236 28
Nobody Cavalcade #141 14
nobody Mersey #177 14
Nobody Dowitcher #274 10
Nobody Keelback #272 10
Nobody Susitna #260 10
nobody Camden #133 10
Nobody Mussurana #282 0 alliance of none
Nobody Nemea #279 0
NOBODY Dvina #294 0
NoBody Alembic #185 0
nobody Tern #340 0
Nobody Cantil #313 0
NoBody Lansdowne #160 0
Nobody Tigris #367 0
NOBODY Eiger #415 0
Nobody Danube #343 0
nobody Habu #289 0
nobody Nikola #453 0
NOBODY Po #375 0
nobody Patchnose #316 0
Nobody Concordia #78 0
Nobody Carillon #73 0
Nobody Kızılırmak #67 0
Nobody Oeil-de-tigre #318 0
Nobody Mantis #488 0
NOBODY Thabana Ntlenyana #380 0
Nobody Pain Unleashed #498 0
nobody Flameback #307 0
Nobody Öræfajökull #424 0